Motor/drevservice

MOTORSERVICE

Att serva motorn regelbundet är viktigt för driftssäkerheten och för att motorn ska få en lång livslängd. Låt oss ta hand om din motor, vi utför motorservice av både inombordare och utombordare av alla fabrikat. Byte av växelhusolja, motorolja, oljefilter, bränslefilter, impeller, kontroll/byte luftfilter, kontroll/byte tändstift, byte av anoder, smörjning av stödlager/propelleraxel. Vi utför även motorrenoveringar.

DREVSERVICE

Att serva drevet varje år är väldigt viktigt p.g.a. stora påfrestningar vid höga varvtal. Hos oss kan vi hjälpa dig med service och renovering av drev. Vi utför drevservice av samtliga fabrikat.